strona główna !!!

Haubica polowa 155 mm

Haubica kal. 155mm wz. 1917 znalazła się na uzbrojeniu artylerii ciężkiej Wojska Polskiego wraz z utworzeniem we Francji armii dowodzonej przez gen. Hallera. W późniejszych latach dokonano zakupów pewnych ilości tych dział, oraz przystąpiono do ich produkcji licencyjnej w Starachowicach.
Niewielką ilość dział zmodernizowano, przystosowując je do holowania przez ciągniki półgąsienicowe typu C4P.
W chwili wybuchu wojny posiadano 341 dział, z których 234 zostało użytych w walkach.
Stanowiły one uzbrojenie jednej z dwóch 3 - działowych baterii w dywizyjnych dac czynnych DP, pozostałe zaś wchodziły w skład samodzielnych dac i jednego z dwóch dywizjonów w pac (dywizjony te składały się z trzech 4 - działowych baterii).

Dane techniczne;
Ciężar [kg]; 3480,
Długość [m]; 5,91,
Szerokość [m]; 1,90,
Wysokość [m]; 1,96,
Wysokość linii ognia [m]; 1,43,
Donośność [m]; 11.200,
Kąt podniesienia lufy; 420,
Ciężar pocisku [kg]; 43,
Szybkostrzelność [strz./min]; 3, przy strzelaniu ciągłym (kilka godzin) 40 - 45 strz./h,
Liczba koni w zaprzęgu; 8,
Granat wbijał się na głębokość ok. 1,6m (pocisk ślepy), w wyniku wybuch, w glebie spoistej powstawał lej o średnicy ok. 3,5m i głębokości ok. 1,5m (6m3).

Copyright : 2001 Bolek Rosiński , Łódź . Wszelkie prawa zastrzeżone !!!

Podziękowania MAREK ASZYK :)