powrót do strony głównej !!!

ARMATA 105 mm SCHNEIDER wz. 1929

13 stycznia 1930r. została zawarta umowa z firmy Schneider na dostawę dla Polski 56 armat 105mm wz. 29 oraz kupno licencji do ich produkcji. Koszt licencji miał wynieść 170 tys. dolarów w złocie, czyli około 1,500 tys. złotych. Zwiększenie przez Polskę zakupu tych armat do 96 spowodowało, że otrzymaliśmy licencję już przy obniżonej sumie wynoszącej 50 tys. dolarów.
Realizację wdrożenia do produkcji tej licencji otrzymały zakłady w Starachowicach, które miały już duże doświadczenie w wytwarzaniu haubicy 100 mm, pracowały one też nad różnymi prototypami dział. Produkcję armaty 105 mm wz. 29 rozpoczęto w Starachowicach w 1934 r., a od 1937 r. do jej wytwarzania włączyły się Zakłady Południowe w Stalowej Woli. Wcześniejszym modelem 105mm armaty będący na wyposażeniu artylerii polskiej była armata wz.13, jej donośność wynosiła 12 tys.m. Kąt podniesienia wynosił - 0°, + 43°, a szybkostrzelność 6 strzałów na minutę.
Armatę tą traktowano jako działo dalekonośne, w rzeczywistości, ze względu na swój niezbyt duży zasięg, działem tym była tylko z nazwy.
W czerwcu 1939r. wojsko polskie posiadało łącznie 254 działa kal. 105mm wz. 13 i 29
W chwili wybuch wojny stanowiły one uzbrojenie jednej z dwóch 3 - działowych baterii w dywizyjnych dac czynnych DP, pozostałe zaś działa wchodziły w skład jednego z dwóch dywizjonów w pac (dywizjony te składały się z trzech 4 - działowych baterii).
Dane techniczne armaty wz. 29;
Donośność; 15.200m,
Kąt ostrzału poziomego; 888 tysięczne,
Kąt podniesienia lufy; - 00, +430,
Szybkostrzelność; 6 strz./min.,
Długość; 600cm,
Szerokość; 223cm,
Wysokość; 195cm,
Wysokość linii ognia; 143,5cm,
Ciężar; 2880kg,

Copyright Ó 2001 Bolek Rosiński , Łódź . Wszelkie prawa zastrzeżone !!!

Wielkie dzięki: Marek Aszyk